Körtvélyesi kápolna

A körtvélyesi szőlőskertek felett található Szent Anna kápolna jelentős búcsújáró hely volt. Az 1980-as években végzett régészeti feltárások során a földfelszín alatt egy, a jelenlegi kápolnánál sokkal nagyobb, fekvését tekintve szintén eltérő templom alapjaira leltek a kutatók. Fény derült arra is, hogy a kápolnabelső meszelt rétege alatt gótikus falfestmények rejlenek. A félköríves alaprajzú barokk szentély a 18. század elején keletkezett, amelyhez a gótikus ablakokat formailag hozzáigazították. Az épület valószínűleg a XV. sz. közepén épült, pontos eredete és története bizonytalan. A belső freskófeliratok között 1522-es datálású is van.